Nasze zaangażowanie

Kodeks etyczny

Wyznawane przez nas wartości stanowią podstawę naszego Kodeksu etycznego, który określa ogólne obowiązki w zakresie staranności, uczciwości i lojalności.

Obok ogólnej zasady poszanowania prawa, praworządności i lojalności, Kodeks etyczny kładzie szczególny nacisk na zasoby ludzkie, które są podstawowym czynnikiem rozwoju firmy. Reguluje podstawowe aspekty prawidłowego postępowania przy współpracy, w tym konflikty interesów, poufność wiadomości i informacji stanowiących majątek firmy lub nieodłącznie związanych z działalnością Grupy, ochronę konkurencji, a także relacje ST Powder Coatings z dostawcami, instytucjami i urzędnikami państwowymi.

Postanowienia naszego Kodeksu etycznego stanowią integralną część zobowiązań umownych podejmowanych przez naszych pracowników oraz przez wszystkie podmioty, które prowadzą z nami relacje biznesowe.

Kodeks etyczny Pobierz.

Italiano English Čeština Deutsch Français Español Português Polski